Apêl Gwydnwch Coronavirus Cymru

Apêl Gwydnwch Coronavirus Cymru

Heddiw mae Sefydliad Cymunedol Cymru yn lansio Apêl Gwydnwch Coronavirus Cymru.

Bydd arian a godir trwy’r apêl yn ariannu elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau di-elw sy’n gweithio yng Nghymru, sy’n darparu gweithgareddau i grwpiau bregus. Bydd hefyd yn cefnogi sefydliadau sy’n addasu’r ffordd y maent yn gweithio i ymateb i’r anghenion sy’n newid yn gyflym yn eu cymunedau.

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru yn lansio’r gronfa gyda £ 200,000 cychwynnol.

Er mwyn sicrhau bod y cyllid yn mynd i’r man lle mae ei angen, rydym yn ymgynghori ar frys â thrydydd sector Cymru i asesu eu hanghenion uniongyrchol a pharhaus. Cliciwch yma i lenwi’r ffurflen rydyn ni wedi’i greu i gasglu gwybodaeth ac i ddeall yr anghenion yn well. Byddwn mor hyblyg â phosibl i sicrhau bod cyllid yn cyrraedd y cymunedau sydd angen y cymorth mwyaf cyn gynted â phosibl.

Dywedodd Richard Williams, Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol Cymru:

“Mae’r firws hwn yn ddigwyddiad eithriadol sydd eisoes yn cael effaith enfawr ar lawer o’r elusennau a grwpiau cymunedol ledled Cymru. Rydym yn gwybod y bydd y grwpiau hyn yn cael eu hymestyn yn denau.

“Mae miloedd o bobl yn gorfod hunan-ynysu a byddant yn wynebu unigrwydd trwy golli allan ar ryngweithio cymdeithasol rheolaidd. Rydym hefyd yn gwybod y bydd yn rhaid i elusennau a grwpiau cymunedol newid yn gyflym iawn y ffordd y maent yn gweithio i sicrhau bod pobl yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

“Mae’r sefyllfa hon yn newid yn gyflym. Roeddem ar frys eisiau cael cronfa ar waith i gefnogi pobl yng Nghymru a rhoi i bobl syn holi am yr hyn y gallant ei wneud i helpu lle i fynd. Mae gan ddyngarwch ran bwysig i’w chwarae wrth gefnogi ymateb y llywodraeth, yn enwedig wrth gefnogi ein cymunedau mwyaf bregus. Rydym wedi gweld mewn nifer o apeliadau bod pobl yng Nghymru wir yn poeni am ble maen nhw’n byw ac y byddan nhw am sicrhau bod y rhai sy’n cael eu taro galetaf yn cael eu cefnogi. ”

Rydym heddiw yn annog pobl a busnesau i ystyried rhoi rhodd i’r apêl frys rhoi ar-lein isod.

Er mwyn sicrhau’r gefnogaeth orau bosibl i bobl yng Nghymru rydym hefyd yn partneru gyda’r National Emergency Trust (NET), sydd wedi lansio apêl ledled y DU.

Bydd Sefydliad Cymunedol Cymru, ynghyd â sefydliadau cymunedol eraill ledled y DU, yn gweithio gyda NET i sicrhau bod y cyllid yn cyrraedd y rhai sydd ei angen fwyaf.

News

Gweld y cyfan
Dal Dy Dir yn siarad gyda Dug Caergrawnt

Dal Dy Dir yn siarad gyda Dug Caergrawnt

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru yn £1M

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru yn £1M

Swyddogaeth busnesau yng Nghymru yn yr argyfwng Coronavirus

Swyddogaeth busnesau yng Nghymru yn yr argyfwng Coronavirus

Cronfa argyfwng yn helpu cymunedau Cymru yn barod

Cronfa argyfwng yn helpu cymunedau Cymru yn barod