Cefnogi pobl ifanc ysbrydoledig i wireddu breuddwydion

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Derbyniodd Caitlin Mae fwrsariaeth tuag at hyrwyddo ei haddysg gan Gronfa Dyngarol Cymru yn Llundain. Yma mae hi’n sôn sut mae ein cefnogaeth yn helpu i wireddu ei breuddwyd:

Stories

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint

Lles yn y coed

Lles yn y coed

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd