Rhoi llwyfan i 40,000 o bobl ifanc a’u talentau cerddorol

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Rhoi llwyfan i 40,000 o bobl ifanc a’u talentau cerddorol

“Roedd y grant wedi ein galluogi i gyrraedd mwy na 900 o blant ledled y pedwar awdurdod. Heb y grant, ni fyddai’r plant wedi cael y cyfle i arddangos eu talentau er mwyn cystadlu yn rowndiau rhanbarthol Gŵyl ‘Music for Youth’.

Mae Cerdd Gwent yn darparu amrywiaeth o wersi cerddoriaeth a gwasanaethau cerddoriaeth sy’n diwallu anghenion a dyheadau disgyblion, sefydliadau addysgol a chymunedau lleol. Dyfarnwyd £5,000 i’r rhaglen drefnu Gŵyl ‘Music For Youth’ Ranbarthol Casnewydd – digwyddiad a gynhaliwyd ers dros 20 mlynedd, gan ddarparu cyfleoedd perfformio a gweithdai i bobl ifanc ledled y rhanbarth.

Mae Gŵyl Ranbarthol Casnewydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc gymryd rhan yn yr ŵyl gerddoriaeth fwyaf i bobl ifanc yn Ewrop. Cafodd mwy na 40,000 o bobl ifanc yng Nghymru y cyfle i ganu, chwarae, cyfansoddi a chymryd rhan mewn gweithgareddau dros y deuddydd cyntaf yng Nghasnewydd.

Helpodd y grant gyda’r costau o gynnal yr Ŵyl Ranbarthol gan gynnwys llogi Canolfan Casnewydd, cyfarpar technegol, criw llwyfan, staff dros y ddau ddiwrnod, gwisg ar gyfer y myfyrwyr a oedd yn gwirfoddoli a gweithdy ysgrifennu caneuon. Roedd hefyd wedi helpu i ariannu costau teithio amrywiaeth o grwpiau i fynd i rownd genedlaethol yr ŵyl yn Birmingham ym mis Gorffennaf.

Roedd y prosiect wedi gweithio gydag ysgolion a chanolfannau cerddoriaeth er mwyn hyrwyddo cyfranogiad, ymgysylltu â phobl ifanc a’u hysbrydoli i ddatblygu eu sgiliau cerddoriaeth. Ni fyddai llawer o’r plant hynny wedi profi digwyddiad fel hyn gyda’u hysgol na’u cymuned.

Stories

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Dwylo Dros y Môr 2020

Dwylo Dros y Môr 2020

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru