Rhoi llwyfan i 40,000 o bobl ifanc a’u talentau cerddorol

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Rhoi llwyfan i 40,000 o bobl ifanc a’u talentau cerddorol

“Roedd y grant wedi ein galluogi i gyrraedd mwy na 900 o blant ledled y pedwar awdurdod. Heb y grant, ni fyddai’r plant wedi cael y cyfle i arddangos eu talentau er mwyn cystadlu yn rowndiau rhanbarthol Gŵyl ‘Music for Youth’.

Mae Cerdd Gwent yn darparu amrywiaeth o wersi cerddoriaeth a gwasanaethau cerddoriaeth sy’n diwallu anghenion a dyheadau disgyblion, sefydliadau addysgol a chymunedau lleol. Dyfarnwyd £5,000 i’r rhaglen drefnu Gŵyl ‘Music For Youth’ Ranbarthol Casnewydd – digwyddiad a gynhaliwyd ers dros 20 mlynedd, gan ddarparu cyfleoedd perfformio a gweithdai i bobl ifanc ledled y rhanbarth.

Mae Gŵyl Ranbarthol Casnewydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc gymryd rhan yn yr ŵyl gerddoriaeth fwyaf i bobl ifanc yn Ewrop. Cafodd mwy na 40,000 o bobl ifanc yng Nghymru y cyfle i ganu, chwarae, cyfansoddi a chymryd rhan mewn gweithgareddau dros y deuddydd cyntaf yng Nghasnewydd.

Helpodd y grant gyda’r costau o gynnal yr Ŵyl Ranbarthol gan gynnwys llogi Canolfan Casnewydd, cyfarpar technegol, criw llwyfan, staff dros y ddau ddiwrnod, gwisg ar gyfer y myfyrwyr a oedd yn gwirfoddoli a gweithdy ysgrifennu caneuon. Roedd hefyd wedi helpu i ariannu costau teithio amrywiaeth o grwpiau i fynd i rownd genedlaethol yr ŵyl yn Birmingham ym mis Gorffennaf.

Roedd y prosiect wedi gweithio gydag ysgolion a chanolfannau cerddoriaeth er mwyn hyrwyddo cyfranogiad, ymgysylltu â phobl ifanc a’u hysbrydoli i ddatblygu eu sgiliau cerddoriaeth. Ni fyddai llawer o’r plant hynny wedi profi digwyddiad fel hyn gyda’u hysgol na’u cymuned.

Stories

Buddsoddi mewn chwaraeon cymunedol

Buddsoddi mewn chwaraeon cymunedol

Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd

Adeiladu bywydau newydd i bobl ifanc

Adeiladu bywydau newydd i bobl ifanc

Cronfa Sir Gaerfyrddin

Diolch am fy ngalluogi i ddilyn fy mreuddwydion

Diolch am fy ngalluogi i ddilyn fy mreuddwydion

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Taclo rhwystrau gwaith i gymunedau lleiafrifol ethnig

Taclo rhwystrau gwaith i gymunedau lleiafrifol ethnig

Sefydliad Wesleyan