Fy mhrofiad amhrisiadwy yng Nghanada

Cronfa Gwaddol Cymuned Powys

Mae myfyriwr yn astudio ar gyfer BSc Anrh mewn Amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Harper Adams a dyfarnwyd £500 iddi er mwyn ei helpu i dalu ffioedd y cwrs, prynu llyfrau ar gyfer y cwrs a’r costau sy’n gysylltiedig â byw oddi cartref. Roedd y grant hefyd wedi ei galluogi i deithio i Ganada i gael profiad gwaith unigryw.

“Mae’r grant a gefais wedi fy ngalluogi i wella fy mhrofiad a’m gwybodaeth drwy deithio. Ym mis Ebrill 2017, es i i Ontario, Canada am bythefnos lle bues i’n ymgymryd â phrofiad gwaith yn wyna. Roedd teithio i fferm defaid yng Nghanada yn brofiad unigryw ac rwyf wedi cael profiad gwerthfawr iawn. Mae’r cyfle dysgu gwych hwn wedi rhoi mwy o hyder i mi deithio dramor ac wedi pwysleisio’r cyfleoedd gwych mae teithio yn eu cynnig, fel cyfarfod â phobl newydd a dysgu oddi wrthynt. Roedd y cyllid yn ddefnyddiol iawn gan fy mod wedi gwneud hyn yn wirfoddol, ac nid oeddwn yn cael fy nhalu gan mai profiad gwaith roeddwn yn ei wneud.

Ers teithio i Ganada, rwyf wedi parhau â’m hastudiaethau ym Mhrifysgol Harper Adams ac yn ddiweddar, rwyf wedi dechrau fy ail flwyddyn yn astudio BSc mewn Amaethyddiaeth (Anrh). Mae fy nghwrs yn cynnwys lleoliad diwydiannol yn nhrydedd flwyddyn fy astudiaethau. Felly, rwyf wedi bod yn gwneud ceisiadau am swyddi ar leoliad. Mae’r profiad gwerthfawr a gefais drwy deithio i Ganada wedi gwella fy CV ac mae’n dangos fy mod yn barod i ddysgu ac archwilio syniadau gwahanol yn y diwydiant amaethyddol. Mae’r profiad unigryw wedi bod yn rhywbeth i’w drafod mewn cyfweliadau, ac mae’r profiad hwn wedi fy helpu i sicrhau lleoliad yn llwyddiannus. Mae’r profiad gwych a gefais yng Nghanada wedi fy annog i deithio.”

Stories

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Dwylo Dros y Môr 2020

Dwylo Dros y Môr 2020

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru