“I mi mae’r gwahaniaeth mae’r prosiect hwn wedi’i wneud i fy mywyd yn ddwys. Gallwch deimlo’r hud wrth i chi gerdded i mewn i’r ystafell. Mae fel batri poced o ganeuon a rhythmau o bob cwr o’r byd. Ieithoedd gwahanol, diwylliannau gwahanol – mae’n drydannol! Y byd yn cyfarfod yng Nghaerdydd. Y byd yn dod yn agosach.”

Oasis One World Choir

Nod Côr Byd Un Oasis (OOWC) yw cysylltu pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghaerdydd drwy gân, symudiad a sgwrs â’r gymuned ehangach.

Mae’r OOWC wedi darparu achubiaeth i grŵp amrywiol o ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n cynrychioli dros 30 o genhedloedd, ac mae llawer ohonynt yn wynebu ailgychwyn eu bywydau mewn gwlad ac iaith newydd.

Derbyniodd OOWC arian tuag at eu prosiect Sanctuary Voices a Grooves a ysbrydolwyd gan geisiadau gan geiswyr lloches yn Oasis a oedd eisiau bod yn rhan o OOWC ond nad oeddent yn gallu fel yr oedd ganddynt weithgareddau/ymrwymiadau eraill.

Dywedodd Tracy Pallant, Rheolwr Prosiect Oasis One World Choir:

“Mae’r Gronfa Croeso Cenedl Noddfa wedi ein cefnogi i gynyddu cyfleoedd i fwy o bobl gymryd rhan yn ein gweithdai canu, ysgrifennu caneuon, dawns a symud.
Mae iaith y gerddoriaeth yn pontio’r rhwystrau sy’n wynebu ffoaduriaid a cheiswyr lloches, ac mae’r côr yn eu galluogi i wneud ffrindiau newydd ac adeiladu cymuned gyda’i gilydd.

Mae gallu cynnal cwrs rhagarweiniol i aelodau’r côr arwain caneuon harmoni wedi bod yn gyfle anhygoel gan fod gan nifer o aelodau’r côr leisiau a syniadau cyfansoddi gwych ac mae ganddynt ddiddordeb mewn datblygu ymhellach i fod yn gerddorion cymunedol ac arweinwyr canu.”

 

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint