35 o flynyddoedd ar ôl rhydau’r gân elusen Gymraeg gyntaf erioed, Dwylo Dros y Môr, mae fersiwn 2020 o’r gân yn cael ei rhyddhau a bydd rhan o’r elw yn mynd at Gronfa Gwytnwch Coronafeirws Sefydliad Cymunedol Cymru.

Elin Fflur sy’n esbonio pam mai Sefydliad Cymunedol Cymru yw’r elusen ddewisol ar gyfer y cân:

 

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint