35 o flynyddoedd ar ôl rhydau’r gân elusen Gymraeg gyntaf erioed, Dwylo Dros y Môr, mae fersiwn 2020 o’r gân yn cael ei rhyddhau a bydd rhan o’r elw yn mynd at Gronfa Gwytnwch Coronafeirws Sefydliad Cymunedol Cymru.

Elin Fflur sy’n esbonio pam mai Sefydliad Cymunedol Cymru yw’r elusen ddewisol ar gyfer y cân:

 

Stories

Uchel ac yn Groch

Uchel ac yn Groch

Adroddiad Yn Uchel ac yn Groch

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cynnal gwasanaethau cymunedol

Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cefnogi plant i gadw gysylltiad gyda’g addysg ar-lein

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Cefnogi menywod a merched bregus

Cefnogi menywod a merched bregus

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru