35 o flynyddoedd ar ôl rhydau’r gân elusen Gymraeg gyntaf erioed, Dwylo Dros y Môr, mae fersiwn 2020 o’r gân yn cael ei rhyddhau a bydd rhan o’r elw yn mynd at Gronfa Gwytnwch Coronafeirws Sefydliad Cymunedol Cymru.

Elin Fflur sy’n esbonio pam mai Sefydliad Cymunedol Cymru yw’r elusen ddewisol ar gyfer y cân:

 

Stories

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint

Lles yn y coed

Lles yn y coed

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Gwella bywydau pobl ifanc drwy weithgaredd awyr agored

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd

Lle i fod yn greadigol a chwrdd â phobl newydd