“Mae’n teimlo fel ein bod ni’n adeiladu cymuned o bobl – cysylltu a rhwydweithio. Mae ‘na amrywiaeth mor wych o bobl yn dod i’r digwyddiadau yma, mae’n rhywle i fynd i anghofio am y byd tu allan am ychydig.”

Mae Elemental Adventures CIC yn cynnig chwarae a dysgu yn yr awyr agored, gan ddarparu cyfleoedd i bobl o bob oed a gallu gysylltu â’i gilydd a’r byd naturiol.

Cawsant grant tuag at eu sesiynau Lles yn y Coed lle mae pobl yn ymgynnull yn y coetir i gymdeithasu, dysgu crefftau treftadaeth, gwrando ar straeon, canu a chwarae.

Mae sesiynau Lles yn y Coed wedi darparu’r sesiynau hyn yn rhad ac am ddim i deuluoedd incwm isel, gan gynnig cyfle na fyddent fel arall efallai wedi gorfod cymryd rhan mewn gweithgareddau pontio’r cenedlaethau megis gwehyddu, crefft coed a fforio.

Mae’r sesiynau hyn wedi cael effaith gadarnhaol ar iechyd corfforol a meddyliol mynychwyr ac wedi helpu i wella cysylltiad cymdeithasol a lleihau unigedd.

Dywedodd Hanna, un o fynychwyr Lles yn y Coedwigoedd:

“Rwy’n bendant yn sylwi ar y gwahaniaeth y mae’n ei gael ar fy iechyd meddwl ar ôl bod yn y coetir – rwyf bob amser yn teimlo cymaint yn well, yn hapusach ac yn fwy sylfaenol. Mae cael siarad a chysylltu â phobl eraill yn gwneud i mi deimlo fel nad ydw i ar fy mhen fy hun.”

 

 

 

 

 

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint