Grantiau Dydd Gŵyl Dewi i gefnogi myfyrwyr i gyrraedd eu nodau

Cyhoeddwyd tri derbynnydd grant o Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain yng Nghinio Dydd Gŵyl Dewi yn Neuadd y Dref.

Derbyniodd Rhea Suckley, o Wrecsam, grant i astudio ar gyfer Cydymaith Ffisegydd MSc ym Mhrifysgol Edge Hill. Hi yw’r person cyntaf yn ei theulu i fynd i’r brifysgol ac mae’n gobeithio ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf yn y maes i wneud cais am yrfa mewn meddygaeth beth bynnag fo’u cefndir.

Bydd Isabelle Coombs, o Bort Talbot, yn defnyddio’r grant i ennill gwybodaeth hanfodol ym maes dawns a busnes proffesiynol a chymunedol. Mae’n gobeithio meithrin cysylltiadau â gweithwyr proffesiynol mawr yn y diwydiant dawns a dod â’u gwybodaeth yn ôl i Gymru i ddarparu cyfleoedd i ddawnswyr a gwirfoddolwyr ifanc drwy gyfrwng dawns gan ddefnyddio’r Gymraeg.

Mae Faye Cooper, o Bowys, yn ymgymryd â chwrs astudio cartref i fod yn drydanwr cwbl gymwysedig. Bydd y grant yn ei galluogi i deithio i Gaint i fynychu pedwar wythnos o wersi ac arholiadau ymarferol. Mae’n gobeithio bod yn hunangyflogedig fel y gall gynnig cyfleoedd i bobl eraill fel yr un a roddwyd iddi gyda’r grant hwn drwy ymgymryd â phrentisiaid a chynnal cyrsiau yn ei chymuned leol.

Mae Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain, a reolir gan Sefydliad Cymunedol Cymru, yn cefnogi pobl ifanc a anwyd a/neu a addysgir yng Nghymru i ddatblygu eu sgiliau addysg, dysgu, busnes a gyrfa, ac ehangu eu gorwelion yn Llundain neu’r tu allan i Gymru. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y gronfa yma.

News

Gweld y cyfan
Pam mae eich stori yn bwysig

Pam mae eich stori yn bwysig

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau