Grantiau Dydd Gŵyl Dewi i gefnogi myfyrwyr i gyrraedd eu nodau

Cyhoeddwyd tri derbynnydd grant o Gronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain yng Nghinio Dydd Gŵyl Dewi yn Neuadd y Dref.

Derbyniodd Rhea Suckley, o Wrecsam, grant i astudio ar gyfer Cydymaith Ffisegydd MSc ym Mhrifysgol Edge Hill. Hi yw’r person cyntaf yn ei theulu i fynd i’r brifysgol ac mae’n gobeithio ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf yn y maes i wneud cais am yrfa mewn meddygaeth beth bynnag fo’u cefndir.

Bydd Isabelle Coombs, o Bort Talbot, yn defnyddio’r grant i ennill gwybodaeth hanfodol ym maes dawns a busnes proffesiynol a chymunedol. Mae’n gobeithio meithrin cysylltiadau â gweithwyr proffesiynol mawr yn y diwydiant dawns a dod â’u gwybodaeth yn ôl i Gymru i ddarparu cyfleoedd i ddawnswyr a gwirfoddolwyr ifanc drwy gyfrwng dawns gan ddefnyddio’r Gymraeg.

Mae Faye Cooper, o Bowys, yn ymgymryd â chwrs astudio cartref i fod yn drydanwr cwbl gymwysedig. Bydd y grant yn ei galluogi i deithio i Gaint i fynychu pedwar wythnos o wersi ac arholiadau ymarferol. Mae’n gobeithio bod yn hunangyflogedig fel y gall gynnig cyfleoedd i bobl eraill fel yr un a roddwyd iddi gyda’r grant hwn drwy ymgymryd â phrentisiaid a chynnal cyrsiau yn ei chymuned leol.

Mae Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain, a reolir gan Sefydliad Cymunedol Cymru, yn cefnogi pobl ifanc a anwyd a/neu a addysgir yng Nghymru i ddatblygu eu sgiliau addysg, dysgu, busnes a gyrfa, ac ehangu eu gorwelion yn Llundain neu’r tu allan i Gymru. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y gronfa yma.

News

Gweld y cyfan
Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

Mae angen eich help arnom i barhau i gefnogi cymunedau drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia

Be ddysgais i o daith Cymru Tricia