Grymuso Newid: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusennol gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Mae heddiw yn Ddiwrnod Rhyngwladol Elusen, diwrnod a sefydlwyd gyda’r nod o hysbysu a defnyddio pobl, cyrff anllywodraethol a rhanddeiliaid ledled y byd i helpu eraill trwy weithgareddau gwirfoddol a dyngarol.

Mae’n ymddangos bod hwn yn gyfle perffaith i dynnu sylw at Sefydliad Cymunedol Cymru sydd, yn ogystal â bod yn wneuthurwr grantiau, hefyd yn elusen ynddo’i hun. Mae rhoddion o’n gwefan a thrwy aelodaeth o’n cynllun Cyfeillion Sefydliad Cymunedol Cymru yn llifo’n uniongyrchol tuag at ein costau craidd, gan ein galluogi i gadw’r goleuadau ymlaen ym Mhencadlys Cathays, a pharhau i ddarparu cefnogaeth hanfodol i sefydliadau llawr gwlad ledled Cymru.

Ond, gyda chymaint o sefydliadau elusennol teilwng ledled Cymru, pam dewis rhoi rhodd i Sefydliad Cymunedol Cymru? Mae’r ateb yn syml. Drwy gefnogi Sefydliad Cymunedol Cymru, rydych yn buddsoddi mewn mudiad sy’n mynd y tu hwnt i elusen draddodiadol. Rydych chi’n partneru â thîm sy’n deall naws anghenion lleol a grym effaith ar y cyd.

Yr effaith ddeuol hon yw lle mae’r pŵer go iawn. Pan fyddwch yn cyfrannu at apêl a sefydlwyd gan Sefydliad Cymunedol Cymru, nid ydych yn cyfrannu at y gronfa benodol honno yn unig. Rydych chi’n tanio adwaith cadwyn o newid sy’n ymestyn ymhell y tu hwnt i’ch cyfraniad cychwynnol.

Os gwnaethoch sefydlu cronfa gyda ni, rydych nid yn unig yn cefnogi’r achosion sy’n agos at eich calon ond hefyd yn tanio’r mentrau ehangach y mae Sefydliad Cymunedol Cymru yn eu hyrwyddo ledled Cymru. Mae’n berthynas symbiotig hyfryd sy’n lluosi’r daioni rydych chi’n ei gynhyrchu.

Mae cymryd rhan gyda Sefydliad Cymunedol Cymru yn hygyrch ac yn werth chweil. Gallwch ddechrau drwy archwilio ein hapeliadau presennol, cyfrannu’n uniongyrchol drwy’r botwm cyfrannu nawr, dod yn ffrind corfforaethol neu unigol i’r sylfaen neu gymryd y naid i sefydlu eich cronfa eich hun. Nid rhodd yn unig yw eich cyfraniad; mae’n fuddsoddiad mewn creu dyfodol mwy disglair i gymunedau ledled Cymru.

Felly, p’un a ydych chi’n gefnogwr hir-amser neu’n darganfod gwaith anhygoel Sefydliad Cymunedol Cymru, cofiwch nad gostyngiad yn y cefnfor yn unig yw eich cefnogaeth – mae’n grychdon sy’n cyrraedd ymhell ac agos. Dyma ddiwrnod sy’n llawn ysbrydoliaeth, grymuso, a’r ymrwymiad a rennir i greu newid cadarnhaol.

Diwrnod Rhyngwladol Elusennol Hapus!

 

News

Gweld y cyfan
Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Gymaint mwy na jest adroddiad arall…

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Yr heriau cynyddol sy’n wynebu ymddiriedolwyr elusennau

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu

Grymuso sefydliadau: Cryfhau arferion llywodraethu a diogelu