Geldards LLP

“O’m profiad i, i’r unigolion hynny sydd am sicrhau bod dyngarwch yn rhan o’u cynlluniau, p’un a ydynt yn rhoi o’u hamser a’u talentau neu’n rhoi rhywbeth yn ôl yn ariannol, maent yn aml yn ansicr ynghylch pryd, sut a beth i’w wneud er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd mewn ffordd sy’n addas iddynt ac yn rhoi boddhad iddynt. Mae’n wych y gallwn eu cyfeirio at y cyngor a’r cymorth y gall y Sefydliad eu rhoi fel cynghorwyr dyngarol penodedig.”

Testimonials

Cronfa Teulu Sloman ar gyfer Trelái

Lulu Burridge

Gwraig fusnes a dyngarwr

Y Fonesig Stephanie Shirley

Cyn-lysgennad Dyngarwch Llywodraeth y DU

Blake Morgan LLP

Lisa Davies, Senior Associate