Geldards LLP

“O’m profiad i, i’r unigolion hynny sydd am sicrhau bod dyngarwch yn rhan o’u cynlluniau, p’un a ydynt yn rhoi o’u hamser a’u talentau neu’n rhoi rhywbeth yn ôl yn ariannol, maent yn aml yn ansicr ynghylch pryd, sut a beth i’w wneud er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd mewn ffordd sy’n addas iddynt ac yn rhoi boddhad iddynt. Mae’n wych y gallwn eu cyfeirio at y cyngor a’r cymorth y gall y Sefydliad eu rhoi fel cynghorwyr dyngarol penodedig.”

Testimonials

Great Western Railway

Great Western Railway

Emma Morris, Rheolwr Cymunedol GWR

Castle Dairies

Castle Dairies

Nigel Lloyd, Rheolwr Gyfarwyddwr

Mudiad Meithrin

Mudiad Meithrin

Dr Gwenllian Lansdown Davies

Blake Morgan LLP

Blake Morgan LLP

Lisa Davies, Senior Associate