Geldards LLP

 

“O’m profiad i, i’r unigolion hynny sydd am sicrhau bod dyngarwch yn rhan o’u cynlluniau, p’un a ydynt yn rhoi o’u hamser a’u talentau neu’n rhoi rhywbeth yn ôl yn ariannol, maent yn aml yn ansicr ynghylch pryd, sut a beth i’w wneud er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd mewn ffordd sy’n addas iddynt ac yn rhoi boddhad iddynt. Mae’n wych y gallwn eu cyfeirio at y cyngor a’r cymorth y gall y Sefydliad eu rhoi fel cynghorwyr dyngarol penodedig.”

Testimonials

The Waterloo Foundation

The Waterloo Foundation

Anna Rees, Rheolwr Cronfa Cymru

Sefydliad Steve Morgan

Sefydliad Steve Morgan

Liam Eaglestone, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Steve Morgan

Michael Sheen

Michael Sheen

Henry John Randall Trust

Henry John Randall Trust

Roger Norfolk, Ymddiriedolwr