Mudiad Meithrin

“Mae Mudiad Meithrin wedi bod yn gweithio gyda Sefydliad Cymunedol Cymru ers 2018. Sefydlwyd cronfa asiantaeth gennym o fewn y Sefydliad, gyda swm sylweddol o’n cronfeydd elusenno. Drwy hyn, rydan ni yn diogelu gwerth yr asedau gwreiddiol a thyfu’r gronfa drwy fuddsoddiadau. Roedd partneriaeth gyda CFW yn berfffaith oherwydd ein bod yn teimlo ymlyniad cryf i’w gwerthoedd, a’u cysylltiad â chymunedau Cymru ledled y wlad.

Gobeithiwn bod model cronfa’r asiantaeth yn ein galluogi i sicrhau y bydd Mudiad Meithrin yn parhau i fodoli am genedlaethau i ddod. Mae buddsoddi drwy gronfa asiantaeth hefyd wedi rhoi cyfle inni gefnogi gwaith Sefydliad Cymunedol Cymru. Caiff ffioedd o gronfeydd asiantaeth eu hailfuddsoddi’n syth i gymunedau Cymru, gan alluogi’r Sefydliad i ddod yn gryfach ac i gefnogi’r rhai sydd â’r angen mwyaf yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd economaidd.”

Testimonials

The Waterloo Foundation

The Waterloo Foundation

Anna Rees, Rheolwr Cronfa Cymru

Sefydliad Steve Morgan

Sefydliad Steve Morgan

Liam Eaglestone, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Steve Morgan

Michael Sheen

Michael Sheen

Henry John Randall Trust

Henry John Randall Trust

Roger Norfolk, Ymddiriedolwr