T D Jones (Llanfair Clydogau)

Paula Barker, Ymddiriedolwr

T D Jones (Llanfair Clydogau)

“Fel llawer o eglwysi pentref bach, mae cynulleidfa ein un ni wedi lleihau. Fel ysgrifennydd a warden yr eglwys, ymhlith y problemau niferus oedd swm o arian elusennol wedi ei adael i ddarparu llyfrau i blant yr ysgol Sul. Roedd y gwrthrychau wedi eu newid er mwyn caniatáu cymorth i blant yr ysgol leol, ond nid oedd ymddiriedolwyr yr elusen bellach mewn sefyllfa i weithredu ac nid oedd unrhyw arian wedi’i ddosbarthu.

“Gyda rhywfaint o ryddhad y cawsom wybodaeth am Raglen Adfywio Ymddiriedolaethau. Roedd yn ymddangos yn eithaf brawychus i ddechrau a’r broblem gyntaf oedd olrhain y llofnodwyr cywir ar gyfer y gwaith papur. Fodd bynnag, fe wnaeth Laura Cameron Long, Rheolwr y Rhaglen yn UKCF, fy arwain drwy bob cam o’r ffordd. Profwyd nad oedd anhawster o gwbl ac fe aeth yr holl broses o drosglwyddo’r arian i Sefydliad Cymunedol Cymru heb broblem.

“Yr agwedd fwyaf foddhaol o hyn yw bod yr arian bellach o gymorth gwirioneddol lle bo angen ac rydym yn teimlo’n sicr y byddai’r rhoddwr gwreiddiol yn cymeradwyo hynny.”

Testimonials

The Waterloo Foundation

The Waterloo Foundation

Anna Rees, Rheolwr Cronfa Cymru

Sefydliad Steve Morgan

Sefydliad Steve Morgan

Liam Eaglestone, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Steve Morgan

Michael Sheen

Michael Sheen

Henry John Randall Trust

Henry John Randall Trust

Roger Norfolk, Ymddiriedolwr