Geirda

Cronfa Teulu Sloman ar gyfer Trelái

Lulu Burridge

Gwraig fusnes a dyngarwr

Y Fonesig Stephanie Shirley

Cyn-lysgennad Dyngarwch Llywodraeth y DU

Blake Morgan LLP

Lisa Davies, Senior Associate

Wendy Hopkins Family Law Practice

Catrin Heledd Griffiths, Associate and Head of Private Client

Geldards LLP

Claire Johnson, Partner Private Client

Cyngor Sir y Fflint

Karen Armstrong, Corporate Business and Communications Executive Officer