Cronfa True Venture

Cronfa Effaith Cynnal

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Addasu i ddiwallu anghenion cymunedol

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Gwlân a Llesiant

Cronfa i Gymru

Cynnig llwyfan i bobl ifanc

Cronfa Plant a Phobl Ifanc

Fy helpu i ddatblygu yn y gêm rwy’n ei charu

Cronfeydd Sir y Fflint

Helpu pobl ifanc i gyrraedd eu potensial

Cronfa Plant a Phobl Ifanc