Claire Buckley

Swyddog Grantiau

Claire Buckley

Fy nghefndir

Rwyf wedi gweithio i nifer o elusennau gwahanol sydd yn gwneud mathau gwahanol o ffyrdd dros y 9 mlynedd diwethaf.

Rwyf wrth fy modd yn gweithio yn y 3ydd sector ac rwy’n angerddol am wneud gwahaniaeth yng Nghymru. Rwyf yn edrych ymlaen i gefnogi ymgeiswyr grant, dysgu popeth am y prosesau rhoi grantiau a gweld y manteision y gall cyllid y Sefydliad Cymunedol eu gwneud i cymunedau ledled Cymru.

Yr hyn rwy'n ei wneud

Rwyf yn aelod o’r Tîm Grantiau sydd yn sicrhau bod rhaglenni Grantiau y Sefydliad yn rhedeg yn effeithiol, a’n bod yn hyrwyddo dyngarwch yng Nghymru.

Holwch fi ynghylch...

Ceisiadau grant newydd neu ddyfarniadau sy’n bodoli eisoes a sut y gall ein tîm eich cefnogi gyda’r ddau.

Pam rwy'n caru Cymru

Symudais i ffwrdd o Gymru pan oeddwn yn fy arddegau, ond nawr mae’n gartref eto i mi a fy nheulu ifanc ac rydym wrth ein bodd yma. Mae gennym ddinas, cefn gwlad, arfordir a choedwigoedd i gyd ar garreg ein drws ac rydym yn teimlo’n lwcus iawn i alw Cymru’n gartref eto.

Team members

Gweld y cyfan
Asha Vijendran

Asha Vijendran

Pennaeth Gweithrediadau Grantiau

Richard Williams

Richard Williams

Prif Weithredwr

Andrea Powell

Andrea Powell

Cyfarwyddwr Rhaglenni (Dirprwy Prif Weithredwr)

Katy Hales

Katy Hales

Cyfarwyddwr Dyngarol