Claire Buckley

Swyddog Grantiau

Claire Buckley

Fy nghefndir

Rwyf wedi gweithio i nifer o elusennau gwahanol sydd yn gwneud mathau gwahanol o ffyrdd dros y 9 mlynedd diwethaf.

Fel aelod o’r Tîm Grantiau, rwy’n darparu cymorth a chyngor i roi ymgeiswyr a goruchwylio’r prosesau gwneud grantiau. Ers ymuno â’r tîm, rwyf wedi bod wrth fy modd yn gweld y manteision y mae CFW a’r grwpiau cymunedol gwych rydym yn eu cefnogi yn eu gwneud i gymunedau ledled Cymru.

Yr hyn rwy'n ei wneud

Rwyf yn aelod o’r Tîm Grantiau sydd yn sicrhau bod rhaglenni Grantiau y Sefydliad yn rhedeg yn effeithiol, a’n bod yn hyrwyddo dyngarwch yng Nghymru.

Holwch fi ynghylch...

Ceisiadau grant newydd neu ddyfarniadau sy’n bodoli eisoes a sut y gall ein tîm eich cefnogi gyda’r ddau.

Pam rwy'n caru Cymru

Symudais i ffwrdd o Gymru pan oeddwn yn fy arddegau, ond nawr mae’n gartref eto i mi a fy nheulu ifanc ac rydym wrth ein bodd yma. Mae gennym ddinas, cefn gwlad, arfordir a choedwigoedd i gyd ar garreg ein drws ac rydym yn teimlo’n lwcus iawn i alw Cymru’n gartref eto.

Team members

Gweld y cyfan
Asha Vijendran

Asha Vijendran

Pennaeth Gweithrediadau Grantiau

Richard Williams

Richard Williams

Prif Weithredwr

Andrea Powell

Andrea Powell

Cyfarwyddwr Rhaglenni (Dirprwy Prif Weithredwr)

Katy Hales

Katy Hales

Cyfarwyddwr Dyngarol