Harriet Brewster

Cynorthwydd Gweithredol

Harriet Brewster

Fy nghefndir

Ymunais â’r tîm fel Cynorthwydd Gweithredol. Ar ôl cwblhau fy Nghradd Meistr bum yn gweithio yn y sector Addysg Uwch gan deithio’r byd. Roeddwn i’n ymddiriedolwr i Gymdeithas y Sgowtiaid Cymru a chyn hynny roeddwn â rhan mewn prosiectau yn cael eu rhedeg gan neu mewn cysylltiad â Chanllaw Ar Lein.

Yr hyn rwy'n ei wneud

Yn ddelfrydol, fi yw’r glud sy’n galluogi’r tîm i lwyddo yn eu tasgau o ddydd i ddydd. Mae’n debyg taw fi fydd eich man cyswllt cyntaf ac, os yn bosibl, byddaf yn ateb eich ymholiadau neu’n sicrhau eich bod yn cael eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun sy’n gallu eu hateb.

Holwch fi ynghylch...

Ymholiadau Cyffredinol, i’ch rhoi mewn cysylltiad ag aelod o staff sy’n gallu eich helpu ynghylch problem benodol.

Pam rwy’n caru Cymru

Cefais fy magu yng Ngogledd Cymru, a chael y fraint o fod yn rhan o ddiwylliant a oedd yn ceisio bod o fudd i Bobl Ifanc.

Cefais fy nghynghori gan fy Athro Celf i fynd i Brifysgol Abertawe ac ar y daith 5 awr rhwng y Gogledd a’r De, mewn car, ar drên ac ar fws, mae’n debyg fy mod, yn fwriadol neu’n anfwriadol, wedi bod trwy y rhan fwyaf o bentrefi Cymru. Cymru yw adre.

Team members

Gweld y cyfan
Smitha Coughlan

Smitha Coughlan

Pennaeth Cyllid

Richard Williams

Richard Williams

Prif Weithredwr

Andrea Powell

Andrea Powell

Cyfarwyddwr Rhaglenni (Dirprwy Prif Weithredwr)

Katy Hales

Katy Hales

Cyfarwyddwr Dyngarol