Harriet Brewster

Swyddog Grantiau

Harriet Brewster

Fy nghefndir

Yn ystod cyfnodau clo Covid19, cefais gyfle i gefnogi tîm y Grantiau i mewn i brosesu ceisiadau. Roedd y profiad yn un positif iawn ac rwyf bellach wedi dod yn Swyddog Grantiau.

Ar ôl cwblhau fy Ngradd Meistr gweithiais i o fewn y sector AU a theithio’r byd. Roeddwn yn ymddiriedolwr ar gyfer Cymdeithas y Sgowtiaid Cymreig, ar ôl bod yn rhan o brosiectau a oedd yn cael eu rhedeg gan neu mewn cydweithrediad â Canllaw Online.

Yr hyn rwy'n ei wneud

Gall sefydliadau ac unigolion wneud cais am grantiau, a byddaf yn rhan o’u cefnogi drwy’r broses o wneud cais i ddiwedd y prosiect.

Holwch fi ynghylch...

Argaeledd Grantiau ar gyfer prosiectau, ac unigolion, yn ogystal â phwy a sut i fodloni’r meini prawf a chymhwyso orau.

Pam rwy’n caru Cymru

Cefais fy magu yng Ngogledd Cymru, yn y sefyllfa freintiedig iawn o weld a bod yn rhan o ddiwylliant oedd yn anelu i fod o fudd i Gymry Ifanc.

Cefais fy nghynghori gan fy Athro Celf i fynd i Abertawe am y Brifysgol, ar y daith 5 awr rhwng y Gogledd a’r De, drwy gar, trên a bws mae’n debyg fy mod i wedi bod yn fwriadol, neu wedi bod drwy’r rhan fwyaf o Bentrefi Cymreig ar ddamwain. Cymru yw cartref.

Team members

Gweld y cyfan
Richard Williams

Richard Williams

Prif Weithredwr

Andrea Powell

Andrea Powell

Cyfarwyddwr Rhaglenni (Dirprwy Prif Weithredwr)

Katy Hales

Katy Hales

Cyfarwyddwr Dyngarol

Anoushka Palmer

Anoushka Palmer

Pennaeth Cyfathrebu a Marchnata