Ni faswn wedi gallu fforddio cost y cwrs dawns… ond mi orffenais efo’r radd uchaf erioed

Cronfa Waddol Gymunedol Caerdydd

Roedd person ifanc yn astudio yn Rubicon Dance ar y cwrs llawn amser a dyfarnwyd £500 iddi er mwyn ei galluogi i gwblhau ei blwyddyn olaf yn Rubicon a pharatoi ar gyfer ei hyfforddiant proffesiynol mewn ysgol ddawns.

“Mae’r grant wedi fy ngalluogi i barhau â’m hastudiaethau yn Rubicon Dance ar y cwrs llawn amser, gan ei fod wedi fy helpu i dalu ffioedd y cwrs ar adeg o galedi ariannol personol. Fel myfyriwr yn byw gyda mam sengl sydd ar incwm isel ac yn rhan o gynllun rheoli dyled, ni faswn wedi gallu fforddio cost y cwrs heb y grant hwn. Roedd hefyd angen i mi ystyried mynd i glyweliadau ar gyfer ysgolion dawns addysg uwch er mwyn datblygu fy hyfforddiant ar ôl Rubicon ac mae pob clyweliad yn costio £50.

Nid yn unig y gwnaeth y cwrs fy ngalluogi i wella fy nhechneg, fy stamina a’m dealltwriaeth anatomegol gan ein bod yn mynychu dosbarthiadau ffitrwydd, bale a dawns fodern bob dydd, ond roeddem hefyd yn astudio amrywiaeth o ffurfiau dawns gwahanol. Mae rhai o’r rhain yn cynnwys jas, byrfyfyrio, gweithio gyda phartner, salsa, tango, cymeriad, botasen, jeif a dawnsio ‘kathak’, sy’n fy ngwneud yn ddawnsiwr amryddawn ac amrywiol iawn, rhywbeth roedd gan yr ysgolion dawns addysg uwch lawer o ddiddordeb ynddo pan oeddwn yn mynd i’r clyweliadau. Gwnes i gwblhau’r cwrs yn Rubicon ac ennill Rhagoriaeth* Ddwbl, y radd uchaf erioed yn hanes Cwrs Llawn Amser Rubicon.”

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint