Roeddwn yn teimlo’n ddiogel yn gwybod ei bod hi yma i ni

Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru Powys

Roeddwn yn teimlo’n ddiogel yn gwybod ei bod hi yma i ni

“Roedd ein nyrs Marie Curie wedi rhoi cysur i bobl un ohonom ac wedi ein helpu i chwerthin… roedd pob un ohonom yn teimlo’n ddiogel. Ni fyddaf byth yn ei anghofio cyhyd ag y byddaf yn byw ac rwy’n gwybod bod pob un ohonom yn teimlo’r un peth.”

Mae Marie Curie yn cynnig gofal, arweiniad a chymorth arbenigol i bobl sy’n byw â salwch angheuol a’u teuluoedd. Cafodd yr elusen grant o £5,000 i ddarparu nyrsio Marie Curie yn ardal Powys yn rhad ac am ddim i deuluoedd yr oedd angen cymorth ar ddiwedd oes arwyliad.

Defnyddiwyd y grant i ddarparu 250 awr o ofal nyrsio i gleifion a oedd â salwch angheuol ym Mhowys. Roedd y nyrsys yn gallu darparu gofal i gleifion yn eu cartref gyda’u hanwyliaid wrth eu hochr.

Roedd hyn yn cynnwys pobl fel Fiona yr oedd ei mam, Catherine, wedi cael diagnosis o ganser angheuol. Dywedodd Fiona y canlynol am ei nyrs Marie Curie:

“Pan ddaeth Margaret-Ann atom am y tro cyntaf, daeth ymlaen yn dda gyda Mam yn syth. Daethant yn agos iawn. Doedd hi ddim yn ddieithryn yn y tŷ. Roedd hi’n rhan o’r teulu. Byddai’n dod i gael paned o de a bisgedi a byddem yn sgwrsio. Roeddwn yn teimlo’n ddiogel yn gwybod ei bod hi yma.

Mae cyllido’r gwaith hwn yn helpu Marie Curie i barhau â’i chenhadaeth o helpu pobl sy’n byw gyda salwch angheuol a’u teuluoedd a gwneud y mwyaf o’r amser sydd ganddynt gyda’i gilydd drwy ddarparu gofal arbenigol, cymorth emosiynol, ymchwil ac arweiniad.

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint