Roeddwn yn teimlo’n ddiogel yn gwybod ei bod hi yma i ni

Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru Powys

Roeddwn yn teimlo’n ddiogel yn gwybod ei bod hi yma i ni

“Roedd ein nyrs Marie Curie wedi rhoi cysur i bobl un ohonom ac wedi ein helpu i chwerthin… roedd pob un ohonom yn teimlo’n ddiogel. Ni fyddaf byth yn ei anghofio cyhyd ag y byddaf yn byw ac rwy’n gwybod bod pob un ohonom yn teimlo’r un peth.”

Mae Marie Curie yn cynnig gofal, arweiniad a chymorth arbenigol i bobl sy’n byw â salwch angheuol a’u teuluoedd. Cafodd yr elusen grant o £5,000 i ddarparu nyrsio Marie Curie yn ardal Powys yn rhad ac am ddim i deuluoedd yr oedd angen cymorth ar ddiwedd oes arwyliad.

Defnyddiwyd y grant i ddarparu 250 awr o ofal nyrsio i gleifion a oedd â salwch angheuol ym Mhowys. Roedd y nyrsys yn gallu darparu gofal i gleifion yn eu cartref gyda’u hanwyliaid wrth eu hochr.

Roedd hyn yn cynnwys pobl fel Fiona yr oedd ei mam, Catherine, wedi cael diagnosis o ganser angheuol. Dywedodd Fiona y canlynol am ei nyrs Marie Curie:

“Pan ddaeth Margaret-Ann atom am y tro cyntaf, daeth ymlaen yn dda gyda Mam yn syth. Daethant yn agos iawn. Doedd hi ddim yn ddieithryn yn y tŷ. Roedd hi’n rhan o’r teulu. Byddai’n dod i gael paned o de a bisgedi a byddem yn sgwrsio. Roeddwn yn teimlo’n ddiogel yn gwybod ei bod hi yma.

Mae cyllido’r gwaith hwn yn helpu Marie Curie i barhau â’i chenhadaeth o helpu pobl sy’n byw gyda salwch angheuol a’u teuluoedd a gwneud y mwyaf o’r amser sydd ganddynt gyda’i gilydd drwy ddarparu gofal arbenigol, cymorth emosiynol, ymchwil ac arweiniad.

Stories

Buddsoddi mewn chwaraeon cymunedol

Buddsoddi mewn chwaraeon cymunedol

Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd

Adeiladu bywydau newydd i bobl ifanc

Adeiladu bywydau newydd i bobl ifanc

Cronfa Sir Gaerfyrddin

Diolch am fy ngalluogi i ddilyn fy mreuddwydion

Diolch am fy ngalluogi i ddilyn fy mreuddwydion

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Taclo rhwystrau gwaith i gymunedau lleiafrifol ethnig

Taclo rhwystrau gwaith i gymunedau lleiafrifol ethnig

Sefydliad Wesleyan