Rhannu a thrwsio er mwyn adeiladu cymuned fwy cynaliadwy

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

“Rwy’n arbennig o ddiolchgar am y gwaith atgyweirio ar degan 43 oed: roedd yn syml, ond nid oeddwn wedi gallu ei wneud. Roedd Prosiect Atgyweirio ac Ailddefnyddio Symudol Caerdydd yn gwybod sut ac roedd y deunyddiau ganddyn nhw.”

Benthyg Cymru yw Llyfrgell Pethau Cymru. Maen nhw’n rhwydwaith gynyddol o 14 cangen gyda’r nod o wneud benthyg ‘mor hawdd â phopio allan am dorth o fara’.

Mae Repair Café Wales yn cefnogi rhwydwaith o dros 57 o Gaffis Trwsio lle mae gwirfoddolwyr yn trwsio pethau am ddim ac yn rhannu eu sgiliau gydag eraill.

Cawsant grant o Gronfa Gwydnwch Coronafeirws Cymru i weithio gyda’i gilydd i sefydlu a rhedeg Prosiect Symudol Caerdydd fel peilot, gan arwain y ffordd ar gyfer prosiectau tebyg o amgylch Cymru.

Mae’r prosiect yn defnyddio fan drydan i helpu pobl i fenthyg yn hawdd drwy gynnig casgliadau a danfoniadau am ddim, ac i drwsio yn haws trwy gynnig caffis trwsio dros-dro a mynd ag offer i Gaffis Trwsio newydd wrth iddynt ennill eu plwyf yng Nghaerdydd.

Dywedodd un teulu:

“Rydym mor ddiolchgar i Benthyg am wneud y cynllun benthyca. Roedd yn gwneud o’n fforddiadwy i ni fenthyg pabell a mynd ar wyliau gyda ffrindiau – diolch yn fawr!”

Bu’r prosiect hefyd mewn digwyddiad Ysbyty Teganau Plant yn Amgueddfa Sain Ffagan lle roedd plant yn dod â theganau a tedi eu hunain i gael eu hatgyweirio. Meddai un sy’n mynychu:

“Ro’n i’n meddwl na ellid byth atgyweirio hyn ac roedd ganddo gymaint o werth sentimental. Diolch yn fawr iawn. ”

Dywedodd Naomi, Cydlynydd Gwirfoddolwyr y prosiect:

“Mae Benthyg Cymru a Repair Café Wales yn rhannu gwerthoedd tebyg iawn. Mae’r ddau ohonom yn credu bod gennym ddigon o stwff yn barod. Ac yn hytrach na phrynu mwy, dylen ni rannu ac atgyweirio’r hyn sydd gennym eisoes.

“Ysbrydoliaeth ein Prosiect Symudol Caerdydd oedd y gred y gallem, gyda’n gilydd, wneud benthyca ac atgyweirio yn hawdd i bobl Caerdydd. Roedden ni’n credu pe bydden ni’n ei gwneud hi’n hawdd, y byddai pobl yn ei wneud, yn dweud wrth eu ffrindiau ac y byddai diwylliant o rannu a thrwsio yn dechrau!

“Mae’r gefnogaeth yma wedi golygu popeth i ni. Daeth ein syniad yn realiti oherwydd y gefnogaeth a ddarparwyd gan Sefydliad Cymunedol Cymru. “

Stories

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Ffermio ar gyfer iechyd meddwl a lles

Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cysylltiad a chwmnïaeth i famau ifanc

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Gwella cyfleoedd i bobl ifanc â dyslecsia

Cronfa i Gymru

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cefnogi pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gerddoriaeth

Cronfeydd Sir y Fflint