Ysbrydoli gwyddonwyr y dyfodol

Cronfa Addysg ar gyfer Dinbych a'r Cyffiniau

Ysbrydoli gwyddonwyr y dyfodol

“Rhoddodd y gweithdai hyn gyfleoedd da i fyfyrwyr weithio mewn tîm ac i fod yn gyfrifol am wneud pethau ar eu pen eu hunain.”

Mae gan Techniquest Glyndŵr fwy na 10 mlynedd o brofiad ag addysg gwyddoniaeth anffurfiol ac mae wedi cynnal nifer o ddiwrnodau gwyddoniaeth oddi ar y cwricwlwm. Dyfarnodd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru £1,000 iddo drefnu gweithdai gwyddoniaeth ymarferol ar gyfer dwy ysgol yn Sir Ddinbych er mwyn helpu disgyblion i ddatblygu ac atgyfnerthu sgiliau cyflogadwyedd megis gwaith tîm, cyfathrebu a meddwl yn ddadansoddol.

Defnyddiodd Techniquest Glyndŵr yr arian i gynllunio gweithdai ymarferol a rhyngweithiol er mwyn rhoi blas i fyfyrwyr ar yrfaoedd ym maes Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) gyda’r nod o’u hannog i ystyried y meysydd hyn wrth i’w bywydau academaidd a phroffesiynol ddatblygu.

Roedd llawer o’r myfyrwyr yn teimlo bod y gweithdai wedi rhoi gwybodaeth gynhwysfawr iddynt am yrfaoedd ym maes STEM, ac roedd rhai hyd yn oed wedi dweud eu bod bellach yn fwy tebygol o ystyried gyrfa drwy ddefnyddio sgiliau STEM.

Roedd tynnu’r myfyrwyr allan o’u bywydau ysgol pob dydd a’u rhoi mewn amgylchedd lle mae gweithio mewn tîm a chyfathrebu yn hollbwysig wedi’u helpu i feithrin y sgiliau hanfodol hyn y gellir eu defnyddio yn eu bywydau yn yr ysgol a thu hwnt.

Stories

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cefnogi menywod beichiog sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Eich cefnogaeth chi sydd wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Dwylo Dros y Môr 2020

Dwylo Dros y Môr 2020

Cronfa Gwydnwch Coronafirws Cymru