Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Cronfa Ysgolion Caerdydd a’r Fro

Sefydliad Teulu Ashley