Cronfa Cymunedol Assura

Cronfa Anabledd

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Seaburne

Cronfa Cymorth Adfer COVID 19 ar gyfer Grwpiau Cymunedol BAME yng Nghymru

Cronfa i Gymru

Cronfa Addysg Caerdydd a’r Fro

Sefydliad Teulu Ashley

Sefydliad Wesleyan