Cronfa Cymunedol Assura

Cronfa Anabledd

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Seaburne

Addasu i ddiwallu anghenion cymunedol

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Gwlân a Llesiant

Cronfa i Gymru

Cynnig llwyfan i bobl ifanc

Cronfa Plant a Phobl Ifanc

Helpu pobl ifanc i gyrraedd eu potensial

Cronfa Plant a Phobl Ifanc

Cronfa Addysg Plwyf Rudbaxton

Adeiladu bywydau newydd i bobl ifanc

Cronfa Sir Gaerfyrddin