Cronfa Caryl & Henry Bettws (Casnewydd)

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd

Sefydliad Teulu Ashley