Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Cronfa Anabledd

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Buddsoddi Cymunedol Trivallis

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Sefydliad Teulu Ashley