Castle Dairies

 

“Mae Castle Dairies eisiau helpu oedolion ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol i symud ymlaen i addysg uwch.

Rydym yn falch o fod yn gweithio gyda Sefydliad Cymunedol Cymru i ddarparu cymorth ariannol i’r rhai sy’n gymwys  ac yn helpu i’w cynorthwyo trwy eu haddysg bellach.

Gobeithiwn y bydd cwmnïau preifat eraill yng Nghymru yn cael eu hysbrydoli i weithio gyda Sefydliad Cymunedol Cymru a buddsoddi yng nghymunedau Cymru.”

Testimonials

The Waterloo Foundation

The Waterloo Foundation

Anna Rees, Rheolwr Cronfa Cymru

Sefydliad Steve Morgan

Sefydliad Steve Morgan

Liam Eaglestone, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Steve Morgan

Michael Sheen

Michael Sheen

Henry John Randall Trust

Henry John Randall Trust

Roger Norfolk, Ymddiriedolwr