Castle Dairies

“Mae Castle Dairies eisiau helpu oedolion ifanc sy’n wynebu rhwystrau sylweddol i symud ymlaen i addysg uwch.

Rydym yn falch o fod yn gweithio gyda Sefydliad Cymunedol Cymru i ddarparu cymorth ariannol i’r rhai sy’n gymwys  ac yn helpu i’w cynorthwyo trwy eu haddysg bellach.

Gobeithiwn y bydd cwmnïau preifat eraill yng Nghymru yn cael eu hysbrydoli i weithio gyda Sefydliad Cymunedol Cymru a buddsoddi yng nghymunedau Cymru.”

Testimonials

Great Western Railway

Great Western Railway

Emma Morris, Rheolwr Cymunedol GWR

Mudiad Meithrin

Mudiad Meithrin

Dr Gwenllian Lansdown Davies

Blake Morgan LLP

Blake Morgan LLP

Lisa Davies, Senior Associate

Cyngor Sir y Fflint

Cyngor Sir y Fflint

Karen Armstrong, Corporate Business and Communications Executive Officer