Henry John Randall Trust

Roger Norfolk, Ymddiriedolwr

Henry John Randall Trust

“Roedd Ymddiriedolaeth Henry John Randall wedi bod yn rhedeg ers dros ganrif. Yn anffodus, nid oedd yn cynhyrchu digon o incwm i wneud gwahaniaeth ystyrlon, felly nid oedd grantiau wedi’u gwneud ers nifer o flynyddoedd. Roedd hyn nid yn unig oherwydd bod yr incwm yn isel ond hefyd am ei bod yn anodd adnabod achos gwirioneddol neu ddenu unrhyw ymgeiswyr.

Oherwydd y segurdod hwn, cysylltodd y Comisiwn Elusennau gan roi nifer o opsiynau inni. Gan ei bod yn annhebygol y byddai’r Ymddiriedolaeth byth eto yn perfformio fel y bwriadwyd yn wreiddiol, penderfynodd yr Ymddiriedolwyr gymryd yr opsiwn i uno ein cronfeydd i gronfa Sefydliad Cymunedol Cymru, sy’n llawer mwy o faint. Byddai hyn yn galluogi defnyddio’r capital ar gyfer achos gwerth chweil a gwneud cyfraniad llawer mwy defnyddiol yn unol â nodau’r rhodd gwreiddiol.

Roedd y broses, ar ôl dechrau, yn un gymharol syml. A bonws arbennig oedd y ddynes hynod o ddefnyddiol a chyfeillgar yn y Rhaglen Ymddiriedolaethau Adfywio a oedd bob amser ar gael i gynnig cyngor ac arweiniad.

Ni fyddwn yn oedi i argymell y cam hwn i unrhyw Ymddiriedolwyr lle, oherwydd treigl amser neu amcanion hen ffasiwn yettlor wreiddiol, mae gweinyddu Ymddiriedolaeth wedi dod yn her.”

Testimonials

The Waterloo Foundation

The Waterloo Foundation

Anna Rees, Rheolwr Cronfa Cymru

Sefydliad Steve Morgan

Sefydliad Steve Morgan

Liam Eaglestone, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Steve Morgan

Michael Sheen

Michael Sheen

Annwen Jones

Annwen Jones