Sefydliad Steve Morgan

Liam Eaglestone, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Steve Morgan

Sefydliad Steve Morgan

“Rydyn ni’n gwybod bod llawer o bobl wir yn ei chael hi’n anodd oherwydd yr argyfwng costau byw ac rydyn ni’n benderfynol o helpu.

Mae traean o blant Cymru yn byw o dan y llinell dlodi ac mae’r sefyllfa yn gwaethygu. Mae’n rhaid i ni wneud rhywbeth.

Dyna pam rydym wedi ymrwymo hyd at £25,000 i Sefydliad Cymunedol Cymru a Newsquest i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl yng Ngogledd Cymru sydd wedi’u taro waethaf gan yr argyfwng costau byw.”

Testimonials

The Waterloo Foundation

The Waterloo Foundation

Anna Rees, Rheolwr Cronfa Cymru

Michael Sheen

Michael Sheen

Henry John Randall Trust

Henry John Randall Trust

Roger Norfolk, Ymddiriedolwr

Annwen Jones

Annwen Jones