The Waterloo Foundation

Anna Rees, Rheolwr Cronfa Cymru

The Waterloo Foundation

“Mae Sefydliad Waterloo yn falch iawn o gefnogi Apêl Costau Byw Sefydliad Cymunedol Cymru drwy baru rhoddion gan fusnesau lleol. Mae’n rhaid i ni ymuno gyda’n gilydd i gefnogi elusennau a mudiadau cymunedol sy’n gweithio ledled Cymru yn helpu’r rhai sydd wedi cael eu heffeithio fwyaf gan dlodi.”

Testimonials

Sefydliad Steve Morgan

Sefydliad Steve Morgan

Liam Eaglestone, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Steve Morgan

Michael Sheen

Michael Sheen

Henry John Randall Trust

Henry John Randall Trust

Roger Norfolk, Ymddiriedolwr

Annwen Jones

Annwen Jones