Michael Sheen

Michael Sheen

Des yn ymwybodol o waith Sefydliad Cymunedol Cymru (CFW) drwy fy ymwneud â Chwpan y Byd i’r Digartref. Ers hynny, rwyf wedi dysgu am y gwaith hanfodol maen nhw’n ei wneud i gefnogi sefydliadau ar lawr gwlad a allai fel arall ei chael hi’n anodd cael mynediad at gyllid.

Does dim sefydliad fel CFW, dyna pam y des i’n Ffrind. Maent yn gweithio’n ddiflino i ddarparu cyllid y mae mawr ei angen ar gyfer cymunedau a sefydliadau ledled Cymru ond hefyd yn darparu deiliaid cronfa, fel minnau, gyda’r mecanwaith i ddosbarthu cyllid i’r achosion a phrosiectau sy’n agos at ein calonnau.

Testimonials

The Waterloo Foundation

The Waterloo Foundation

Anna Rees, Rheolwr Cronfa Cymru

Sefydliad Steve Morgan

Sefydliad Steve Morgan

Liam Eaglestone, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Steve Morgan

Henry John Randall Trust

Henry John Randall Trust

Roger Norfolk, Ymddiriedolwr

Annwen Jones

Annwen Jones