Annwen Jones

Annwen Jones

 

“Rwy’n angerddol am Gymru, am ein pobl, ein hanes, ein diwylliant, ein hiaith. Er y gallwn fod yn falch iawn o’n cyflawniadau niferus, y realiti yw bod llawer iawn o angen heb ei ddiwallu o hyd a bod anghydraddoldebau sylweddol o ran cyfleoedd i’n plant a’n pobl ifanc. Deuthum yn Gyfaill i Sefydliad Cymunedol Cymru oherwydd bod ganddynt genhadaeth syml ond pwerus i wella bywydau pobl yng Nghymru – maent yn gweithio ledled y wlad – drwy gysylltu’r rhai sydd am roi i’r achosion y maent yn poeni fwyaf amdanynt.”

Testimonials

Henry John Randall Trust

Henry John Randall Trust

Roger Norfolk, Ymddiriedolwr

Principality Building Society

Principality Building Society

James Harper, Rheolwr Effaith Gymdeithasol

T D Jones (Llanfair Clydogau)

T D Jones (Llanfair Clydogau)

Paula Barker, Ymddiriedolwr

Great Western Railway

Great Western Railway

Emma Morris, Rheolwr Cymunedol GWR