Annwen Jones

Annwen Jones

 

“Rwy’n angerddol am Gymru, am ein pobl, ein hanes, ein diwylliant, ein hiaith. Er y gallwn fod yn falch iawn o’n cyflawniadau niferus, y realiti yw bod llawer iawn o angen heb ei ddiwallu o hyd a bod anghydraddoldebau sylweddol o ran cyfleoedd i’n plant a’n pobl ifanc. Deuthum yn Gyfaill i Sefydliad Cymunedol Cymru oherwydd bod ganddynt genhadaeth syml ond pwerus i wella bywydau pobl yng Nghymru – maent yn gweithio ledled y wlad – drwy gysylltu’r rhai sydd am roi i’r achosion y maent yn poeni fwyaf amdanynt.”

Testimonials

The Waterloo Foundation

The Waterloo Foundation

Anna Rees, Rheolwr Cronfa Cymru

Sefydliad Steve Morgan

Sefydliad Steve Morgan

Liam Eaglestone, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Steve Morgan

Michael Sheen

Michael Sheen

Henry John Randall Trust

Henry John Randall Trust

Roger Norfolk, Ymddiriedolwr