Blake Morgan LLP

“Mae’r rhesymau pam mae pobl yn dewis rhoi eu hamser a’u harian i achos da penodol yn aml yn rhai personol iawn: ond o’m profiad i, yr hyn sy’n uno’r rhai sy’n frwd dros ddyngarwch yw’r awydd i weld yr effaith y gall eu cyfraniad ei chael. I’n cleientiaid sydd am sicrhau bod eu rhoddion yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf posibl yn eu cymunedau lleol, mae’r cyngor a roddir gan y Sefydliad yn amhrisiadwy.”

Testimonials

Great Western Railway

Great Western Railway

Emma Morris, Rheolwr Cymunedol GWR

Castle Dairies

Castle Dairies

Nigel Lloyd, Rheolwr Gyfarwyddwr

Mudiad Meithrin

Mudiad Meithrin

Dr Gwenllian Lansdown Davies

Cyngor Sir y Fflint

Cyngor Sir y Fflint

Karen Armstrong, Corporate Business and Communications Executive Officer