Blake Morgan LLP

 

 

“Mae’r rhesymau pam mae pobl yn dewis rhoi eu hamser a’u harian i achos da penodol yn aml yn rhai personol iawn: ond o’m profiad i, yr hyn sy’n uno’r rhai sy’n frwd dros ddyngarwch yw’r awydd i weld yr effaith y gall eu cyfraniad ei chael. I’n cleientiaid sydd am sicrhau bod eu rhoddion yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf posibl yn eu cymunedau lleol, mae’r cyngor a roddir gan y Sefydliad yn amhrisiadwy.”

Testimonials

The Waterloo Foundation

The Waterloo Foundation

Anna Rees, Rheolwr Cronfa Cymru

Sefydliad Steve Morgan

Sefydliad Steve Morgan

Liam Eaglestone, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Steve Morgan

Michael Sheen

Michael Sheen

Henry John Randall Trust

Henry John Randall Trust

Roger Norfolk, Ymddiriedolwr