“Mae’r rhesymau pam mae pobl yn dewis rhoi eu hamser a’u harian i achos da penodol yn aml yn rhai personol iawn: ond o’m profiad i, yr hyn sy’n uno’r rhai sy’n frwd dros ddyngarwch yw’r awydd i weld yr effaith y gall eu cyfraniad ei chael. I’n cleientiaid sydd am sicrhau bod eu rhoddion yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf posibl yn eu cymunedau lleol, mae’r cyngor a roddir gan y Sefydliad yn amhrisiadwy.”

Testimonials

Cronfa Teulu Sloman ar gyfer Trelái

Lulu Burridge

Gwraig fusnes a dyngarwr

Y Fonesig Stephanie Shirley

Cyn-lysgennad Dyngarwch Llywodraeth y DU

Wendy Hopkins Family Law Practice

Wendy Hopkins Family Law Practice

Catrin Heledd Griffiths, Associate and Head of Private Client