David Gold

David Gold

 

“Rwy’n treulio llawer o amser yng Nghymru, rwyf wrth fy modd yn bod yma ac mae gennyf gymuned leol yn Sir Benfro yr wyf yn teimlo’n rhan ohoni. Er fy mod yn cyfrannu’n lleol yn Sir Benfro, ardal yr wyf yn angerddol amdani, credaf hefyd fod eich cymuned yn ymestyn yn ehangach na’r radiws pum milltir lle rydych yn byw. Felly, penderfynais fuddsoddi yng ngweddill Cymru, drwy ddod yn Gyfaill i Sefydliad Cymunedol Cymru.”

Testimonials

The Waterloo Foundation

The Waterloo Foundation

Anna Rees, Rheolwr Cronfa Cymru

Sefydliad Steve Morgan

Sefydliad Steve Morgan

Liam Eaglestone, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Steve Morgan

Michael Sheen

Michael Sheen

Henry John Randall Trust

Henry John Randall Trust

Roger Norfolk, Ymddiriedolwr