Lulu Burridge

Gwraig fusnes a dyngarwr

Lulu Burridge

“Gall rhoi fod yn hwyl ac yn fuddiol i chi a’ch buddiolwyr a newid eich bywydau. Weithiau gall dechrau ynddo’i hun fod yn ddigon i’ch llethu, gormod o ddewisiadau a chwestiynau. Mae’r Sefydliad yma i’ch helpu i ffeindio’ch ffordd a rhoi eich amser, eich trysor a’ch talent yn effeithiol. P’un a ydych yn rhoi £5 i elusen, yn cynnal rhaglen grant strategol gwerth £100,000, yn treulio diwrnod bob wythnos yn gwirfoddoli neu’n rhannu eich arbenigedd lleol ag elusen leol, gall eich cyfraniad gael effaith barhaol.”

Testimonials

Great Western Railway

Great Western Railway

Emma Morris, Rheolwr Cymunedol GWR

Castle Dairies

Castle Dairies

Nigel Lloyd, Rheolwr Gyfarwyddwr

Mudiad Meithrin

Mudiad Meithrin

Dr Gwenllian Lansdown Davies

Blake Morgan LLP

Blake Morgan LLP

Lisa Davies, Senior Associate