Lulu Burridge

Gwraig fusnes a dyngarwr

“Gall rhoi fod yn hwyl ac yn fuddiol i chi a’ch buddiolwyr a newid eich bywydau. Weithiau gall dechrau ynddo’i hun fod yn ddigon i’ch llethu, gormod o ddewisiadau a chwestiynau. Mae’r Sefydliad yma i’ch helpu i ffeindio’ch ffordd a rhoi eich amser, eich trysor a’ch talent yn effeithiol. P’un a ydych yn rhoi £5 i elusen, yn cynnal rhaglen grant strategol gwerth £100,000, yn treulio diwrnod bob wythnos yn gwirfoddoli neu’n rhannu eich arbenigedd lleol ag elusen leol, gall eich cyfraniad gael effaith barhaol.”

Testimonials

Cronfa Teulu Sloman ar gyfer Trelái

Y Fonesig Stephanie Shirley

Cyn-lysgennad Dyngarwch Llywodraeth y DU

Blake Morgan LLP

Lisa Davies, Senior Associate

Wendy Hopkins Family Law Practice

Wendy Hopkins Family Law Practice

Catrin Heledd Griffiths, Associate and Head of Private Client