Wendy Hopkins Family Law Practice

“Mae rhoi i elusennau yn ystyriaeth allweddol ar gyfer gwaith cynllunio ariannol fy nghleientiaid, fel dull o leihau treth etifeddiaeth a ffordd o roi rhywbeth yn ôl. Mae’r gwasanaethau a gynigir gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru wedi’u teilwra i ofynion a dymuniadau’r rhoddwr. Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn darparu gwasanaeth dyngarwch lleol a phersonol iawn, gan alluogi fy nghleientiaid, os byddant am wneud hynny, i fod mor greadigol ac unigryw ag a ddymunant, gyda’u cymynroddion elusennol.”

Testimonials

Great Western Railway

Great Western Railway

Emma Morris, Rheolwr Cymunedol GWR

Castle Dairies

Castle Dairies

Nigel Lloyd, Rheolwr Gyfarwyddwr

Mudiad Meithrin

Mudiad Meithrin

Dr Gwenllian Lansdown Davies

Blake Morgan LLP

Blake Morgan LLP

Lisa Davies, Senior Associate