Wendy Hopkins Family Law Practice

“Mae rhoi i elusennau yn ystyriaeth allweddol ar gyfer gwaith cynllunio ariannol fy nghleientiaid, fel dull o leihau treth etifeddiaeth a ffordd o roi rhywbeth yn ôl. Mae’r gwasanaethau a gynigir gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru wedi’u teilwra i ofynion a dymuniadau’r rhoddwr. Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn darparu gwasanaeth dyngarwch lleol a phersonol iawn, gan alluogi fy nghleientiaid, os byddant am wneud hynny, i fod mor greadigol ac unigryw ag a ddymunant, gyda’u cymynroddion elusennol.”

Testimonials

Cronfa Teulu Sloman ar gyfer Trelái

Lulu Burridge

Gwraig fusnes a dyngarwr

Y Fonesig Stephanie Shirley

Cyn-lysgennad Dyngarwch Llywodraeth y DU

Blake Morgan LLP

Lisa Davies, Senior Associate