Wendy Hopkins Family Law Practice

 

“Mae rhoi i elusennau yn ystyriaeth allweddol ar gyfer gwaith cynllunio ariannol fy nghleientiaid, fel dull o leihau treth etifeddiaeth a ffordd o roi rhywbeth yn ôl. Mae’r gwasanaethau a gynigir gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru wedi’u teilwra i ofynion a dymuniadau’r rhoddwr. Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn darparu gwasanaeth dyngarwch lleol a phersonol iawn, gan alluogi fy nghleientiaid, os byddant am wneud hynny, i fod mor greadigol ac unigryw ag a ddymunant, gyda’u cymynroddion elusennol.”

Testimonials

The Waterloo Foundation

The Waterloo Foundation

Anna Rees, Rheolwr Cronfa Cymru

Sefydliad Steve Morgan

Sefydliad Steve Morgan

Liam Eaglestone, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Steve Morgan

Michael Sheen

Michael Sheen

Henry John Randall Trust

Henry John Randall Trust

Roger Norfolk, Ymddiriedolwr