Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Cronfa Addysg Plwyf Rudbaxton

Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Sir Fynwy

Sefydliad Addysgol John Vaughan

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Cronfeydd Wrecsam