Mae digwyddiad ‘Eich Llais, Eich Dewis’ yn dod â grwpiau cymunedol o bob rhan o Went at ei gilydd

£1m mewn grantiau i grwpiau cymunedol i gefnogi’r rhai mwyaf bregus drwy’r argyfwng costau byw

NatWest Cymru yn rhoi £100,000 i ‘Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – apêl argyfwng costau byw’

Blwyddyn o gefnogi pobl sy’n chwilio am noddfa yng Nghymru

Llywodraeth Cymru’n rhoi £1 miliwn i ‘Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – Apel Argyfwng Costau Byw’

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru wedi cefnogi gwasanaethau hanfodol i bobl sy’n chwilio mewn partneriaeth â Sefydliadau Cymunedol y DU ac elusen y Seiri Rhyddion

Grwpiau cymunedol ar hyd Gwent yn dod at ei gilydd ar gyfer digwyddiad ‘Eich Lais, Eich Dewis’

Adroddiad newydd yn canfod bod angen mwy o gefnogaeth ar sefydliadau cymunedol bach llawr gwlad yng Nghymru

Grantiau cyntaf a ddyfarnwyd gan Gronfa Croeso Cenedl Noddfa Sefydliad Cymunedol Cymru

Bydd partneriaeth newydd Sefydliad Cymunedol Cymru gydag elusen y Seiri Rhyddion yn cefnogi Ffoaduriaid yn y Deyrnas Unedig