Helpu cymunedau BAME i adfer o gyfnod y pandemig

Cefnogi pobl ifanc ysbrydoledig i wireddu breuddwydion

Sefydliad Cymunedol Cymru yn lansio ’Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – apêl argyfwng costau byw’

Pam dylen ni fod yn tyfu dyngarwch cymunedol

Adeiladu cymuned o gefnogwyr

Tri aelod newydd yn ymuno â bwrdd ymddiriedolwyr Sefydliad Cymunedol Cymru

Cwrdd â’n Ffrind… Annwen Jones

Cwrdd â’n Cyfaill… David Gold

Sefydliad Cymunedol Cymru’n ennill Achrediad Ansawdd

Nid yw bod yn Ymddiriedolwr yn “weithred anhunanol”