Cronfa Cymunedol Assura

Cronfa Anabledd

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Seaburne

Addasu i ddiwallu anghenion cymunedol

Cronfa Gwydnwch Coronavirus Cymru

Gwlân a Llesiant

Cronfa i Gymru

Cynnig llwyfan i bobl ifanc

Cronfa Plant a Phobl Ifanc

Helpu pobl ifanc i gyrraedd eu potensial

Cronfa Plant a Phobl Ifanc

Buddsoddi mewn chwaraeon cymunedol

Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd