Cronfa True Venture

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Cronfa Addysg ar gyfer Dinbych a’r Cyffiniau

Cronfa Waddol Gymunedol Sir Ddinbych

Sefydliad Teulu Ashley