Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Sir Fynwy

Cronfa Goffa Thomas John Jones

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Sefydliad Teulu Ashley