Cronfa True Venture

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Cronfeydd Sir y Fflint

Sefydliad Teulu Ashley