Cronfa Cymunedol Assura

Cronfa Anabledd

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Seaburne

Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

Cronfa Cymorth Adfer COVID 19 ar gyfer Grwpiau Cymunedol BAME yng Nghymru

Cronfa i Gymru

Cronfeydd Sir y Fflint

Sefydliad Teulu Ashley