Cronfa Teulu Sloman ar gyfer Trelái

Cronfa Teulu Sloman ar gyfer Trelái

 

“Dau beth sy’n rhoi pleser arbennig: y naill yw canfod y gallech gael Cronfa a Enwir, sef Cronfa Teulu Sloman, ac, yn ail, y gallai ganolbwyntio ar Drelái yng Nghaerdydd. Gwnaeth y ddau beth hynny wahaniaeth i mi o ran rhoi – Cronfa a Enwir ar gyfer ardal fach. Nid yw’r swm dan sylw mor sylweddol â hynny ar hyn o bryd… ond bydd mwy yn dod i mewn. Mae Sefydliad Cymunedol Cymru yn gofalu am y grantiau ac yn aml bydd yn ychwanegu at y llog er mwyn sicrhau y caiff y grant ei ddefnyddio’n fwy effeithlon. Dyna’n union y trefniant sy’n addas i mi, diolch yn fawr.”

Testimonials

The Waterloo Foundation

The Waterloo Foundation

Anna Rees, Rheolwr Cronfa Cymru

Sefydliad Steve Morgan

Sefydliad Steve Morgan

Liam Eaglestone, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Steve Morgan

Michael Sheen

Michael Sheen

Henry John Randall Trust

Henry John Randall Trust

Roger Norfolk, Ymddiriedolwr