Cronfa Teulu Sloman ar gyfer Trelái

Cronfa Teulu Sloman ar gyfer Trelái

Dau beth sy’n rhoi pleser arbennig: y naill yw canfod y gallech gael Cronfa a Enwir, sef Cronfa Teulu Sloman, ac, yn ail, y gallai ganolbwyntio ar Drelái yng Nghaerdydd. Gwnaeth y ddau beth hynny wahaniaeth i mi o ran rhoi – Cronfa a Enwir ar gyfer ardal fach. Nid yw’r swm dan sylw mor sylweddol â hynny ar hyn o bryd… ond bydd mwy yn dod i mewn. Mae Sefydliad Cymunedol Cymru yn gofalu am y grantiau ac yn aml bydd yn ychwanegu at y llog er mwyn sicrhau y caiff y grant ei ddefnyddio’n fwy effeithlon. Dyna’n union y trefniant sy’n addas i mi, diolch yn fawr.

Testimonials

Great Western Railway

Great Western Railway

Emma Morris, Rheolwr Cymunedol GWR

Castle Dairies

Castle Dairies

Nigel Lloyd, Rheolwr Gyfarwyddwr

Mudiad Meithrin

Mudiad Meithrin

Dr Gwenllian Lansdown Davies

Blake Morgan LLP

Blake Morgan LLP

Lisa Davies, Senior Associate