Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru Powys

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Cronfeydd Sir y Fflint

Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd

Sefydliad Teulu Ashley

Cronfeydd Wrecsam

Cronfa Sir Gaerfyrddin