Aelodau tîm

Asha Vijendran

Pennaeth Gweithrediadau Grantiau

Richard Williams

Prif Weithredwr

Andrea Powell

Cyfarwyddwr Rhaglenni (Dirprwy Prif Weithredwr)

Katy Hales

Cyfarwyddwr Dyngarol

Ffion Roberts

Rheolwraig Grantiau a Rhaglenni

Anoushka Palmer

Pennaeth Cyfathrebu a Marchnata

Smitha Coughlan

Pennaeth Cyllid

Carol Doyle

Cynorthwyydd Gweinyddu Cyllid

Ceri Thomas

Swyddog Grantiau

Claire Buckley

Swyddog Grantiau

Harriet Brewster

Swyddog Grantiau