Cronfa True Venture

Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Cronfa Addysg Plwyf Rudbaxton

Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Cronfa Deddfau Eglwysi Cymru Powys

Cronfeydd Sir y Fflint

Cronfa Ysgolion Caerdydd a’r Fro

Cronfa Addysg ar gyfer Dinbych a’r Cyffiniau

Cronfa Gwaddol Cymuned Powys

Cronfa Sir Gaerfyrddin