Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd – cronfa costau byw

Cronfa Anabledd

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

Sefydliad Addysgol John Vaughan

Cronfa Buddsoddi Cymunedol Trivallis

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd

Sefydliad Teulu Ashley