Cronfa Cymunedol Assura

Cronfa Anabledd

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Cronfa Croeso Cenedl Noddfa

Cronfa Addysg Plwyf Rudbaxton

Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

Sefydliad Addysgol John Vaughan

Cronfa Cymorth Adfer COVID 19 ar gyfer Grwpiau Cymunedol BAME yng Nghymru

Cronfa Buddsoddi Cymunedol Trivallis

Cronfa i Gymru